Controle ademhaling

In samenwerking met collegae en andere wetenschappelijke disciplines heeft Konstantin Buteyko het criterium voor de normale ademhaling geïntroduceerd: de zogeheten Controle Pauze (CP). Hiermee kan namelijk het koolzuurgehalte in de longblaasjes worden gemeten.

Zelf de Controle Pauze meten – altijd in rust

De CP is op eenvoudige wijze zelf te meten. Doe het echter nooit als je een opgejaagd gevoel hebt, gespannen of gestresst bent, of nét lichamelijke inspanning hebt verricht. Dat levert namelijk een vertekend beeld op.

Gezondheid meten aan de hand van CP

Ademhaling onder controle krijgen

Ga rechtop en ontspannen in een stoel zitten. Sluit na een rustige ademhaling je neus met duim en wijsvinger, doe je kin omlaag en kijk met je ogen omhoog. Adem uit en meet het aantal seconden tot het allereerste gevoel van luchttekort ontstaat. Deze tijd in seconden noemen we de Controle Pauze.

Bij een normale ademhaling duurt de Controle Pauze 60 seconden. In andere woorden: de norm voor het ideale CO2-gehalte in je longblaasjes is 6,5 % hetgeen overeenkomt met 60 seconden, zie hiervoor de tabel in paragraaf ‘Onderverdeling in gezondheidsklassen’.

Bij een diepe ademhaling duurt de CP minder dan 40 seconden – en bij een zeer diepe ademhaling zelfs minder dan 10 seconden. Of met andere woorden: als je een CP hebt van 10 seconden en de norm is 60 seconden, dan adem je voor 6 mensen tegelijk.

PS

Ademhaling onder controle krijgen? Om te controleren of je de CP juist hebt gemeten, dien je na deze meting geen diepe inademing te krijgen. Met andere woorden: de ademhaling dient dezelfde te zijn als vóór de meting.